Gaver, Arv og Testamente

Bidrag/donationer 

Kollegierne er i dag mere end 50 år gamle og bygget i en periode, hvor kravene til bolig for unge under uddannelse var mere beskedne end i dag. Værelserne er små og uden faciliteter.
Som eksempel kan nævnes, at det i dag er nødvendigt med computerudstyr, men det kræver plads og installationer.
Det offentlige bygger moderne ungdomsboliger, hvis tidssvarende faciliteter påfører vore kollegier en meget kraftig konkurrence.
Hvis mindesmærkerne for Danmarks Frihedskamp 1940-45 fortsat skal bestå –
og bestå som et værdigt minde – skal en del af kollegierne moderniseres.  

Arv og testamente 

Vær med til at sikre fremtiden for 4 Maj Kollegierne i Danmark.
Du kan støtte med pengegaver til et enkelt kollegium eller alle ni kollegier.
Mange mennesker finder det positivt at tænke på, at deres virke rækker ud over deres egen levetid.
Kollegierådet yder gerne bistand til oprettelse af testamente samt i forbindelse med gaver og donationer.

Henvendelse vedrørende støtte 4 Maj Kollegierne kan rettes til Kollegierådets kasserer, advokat

 

Christian Staugaard Nielsen

Tlf. 86 48 10 46  I  E-mail: advokaterne@mail.tele.dk

Luk menu