4. Maj Kollegiet i Aabenraa

Formand
Henrik Pallesen
Solvænget 12, Bovrup
6200 Aabenraa

Telefon: 74680751
Mobil: 61651282
Mail: hpa@ibc.dk

Efor
Hugo Hansen
Møllemærsk 1
6200 Aabenraa

Telefon: 74 62 26 76

Adresse:
Møllemærsk 1, 6200 Aabenraa

Se kollegiets hjemmeside: 
www.4maj-kollegiet-aabenraa.dk

E-mail:
4.maj-kollegiet-aabenraa@mail.dk

Vil du læse mere?

Luk menu